H1 logo
Do košíku 0

Obchodní podmínky

Dobré účty dělají dobré přátele. Mrkněte se na naše obchodní podmínky, kde najdete vše o platbě za školení, o možnostech zrušení nebo změně termínu.

Storno podmínky a informace k přihlášení na školení a vzdělávací akce

Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují vztahy mezi smluvními stranami, kdy na jedné straně je společnost H1.cz s.r.o., IČO 27401944, DIČ CZ27401944, se sídlem Bubenská 1477/1, 170 00 Praha 7, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 110180, jako poskytovatel a na straně druhé je účastník. 


Rezervace vašeho místa na školení

Pokud se přihlásíte na školení 2 týdny a více před konáním akce, do doby splatnosti zálohové faktury (7denní splatnost) nebo zaplacení vám místo dočasně rezervujeme. Až po zaplacení vaše místo závazně obsadíme.

Když se přihlásíte a do školení zbývají méně než 2 týdny, do doby, než bude vaše zálohová faktura zaplacena (1denní splatnost), může místo obsadit jiný účastník, který zaplatí jako první.

Storno podmínky

Stornování běžným účastníkem školení

  • Při stornování kurzu 8. den a více před školením, vám vrátíme 100 % uhrazené částky za školení, nebo si můžete vybrat jakékoliv školení ve stejné ceně.
  • Při stornování školení 7.–4. den před školením, vám vrátíme 50 % z celkové uhrazené částky za školení.
  • Při stornování školení 3. den a méně před školením účtujeme 100% storno poplatek, na jehož úhradu bude použita uhrazená částka za školení.

V případě onemocnění nebo úrazu, které je důvodem ke zrušení účasti na školení, Vás prosíme o doložení lékařského potvrzení. Lékařská potvrzení, ani výsledky testů na onemocnění COVID-19, nijak neuchováváme a dále nezpracováváme. Ihned po předložení a vyřízení storna tato potvrzení mažeme vhodnými technickými prostředky.

Pozn.: Den školení se bere, jako „nultý“ den.

Stornování VIP účastníkem školení

  • Při stornování kurzu 8. den a více před školením, vám vrátíme 100 % uhrazené částky za školení, nebo si můžete vybrat jakékoliv školení ve stejné ceně.
  • Při stornování školení 7.–4. den před školením, vám vrátíme 50 % z celkové uhrazené částky za školení.
  • Při stornování školení 3. den a méně před školením účtujeme 100% storno poplatek, na jehož úhradu bude použita uhrazená částka za školení.

V případě onemocnění nebo úrazu, které je důvodem ke zrušení účasti na školení, Vás prosíme o doložení lékařského potvrzení. Lékařská potvrzení, ani výsledky testů na onemocnění COVID-19, nijak neuchováváme a dále nezpracováváme. Ihned po předložení a vyřízení storna tato potvrzení mažeme vhodnými technickými prostředky.

Pozn.: Den školení se bere, jako „nultý“ den.

Stornování školení pořadatelem H1.cz

Pokud školení zruší H1.cz jeden týden a více před konáním akce, všem účastníkům pořadatel vrátí 100 % zaplacených peněz, nebo nabídne jakékoliv školení ve stejné ceně.

Pořadatel při stornování školení neplatí žádné dodatečné výdaje účastníků (doprava, ubytování apod.).

Stornování školení a vzdělávacích akcí v důsledku nařízení vlády

CopyCamp je zvláštní vzdělávací akcí společnosti H1.cz, s r.o. S ohledem na větší plánovanou účast se na případné omezení shromažďování aktivně připravujeme a pokud by bylo vyhlášeno, akce bude probíhat v online verzi se streamováním přednášek. Lístky, které do té doby zakoupíte, budou automaticky platné pro vstup na online konferenci a vstupné v takovém případě nevracíme.

V případě, že dojde k výjimečné události a školení bude stornováno z důvodu vnějších okolností či zásahu vyšší moci (například vyhlášení nouzového stavu, zákazu shromažďování nebo pořádání hromadných a vzdělávacích akcí jako na jaře 2020) vám bude vráceno 100 % zaplacených peněz, nebo si můžete vybrat jakékoliv školení ve stejné ceně.

Další informace ke stornům

  • Storno (zrušení účasti) je nutné oznámit písemně (e-mailem).
  • Pokud se školení nemůžete zúčastnit, můžete za sebe poslat náhradníka. Pouze nám nahlásíte jeho jméno pro přípravu certifikátu o absolvování. Finanční vyrovnání si však s náhradníkem řešíte sami.

Podmínky byly aktualizovány k 27. 07. 2022.